Ultrasonografia (USG) jest diagnostyczną metodą obrazowania, która przy użyciu ultradźwięków pozwala uzyskać obraz przekroju badanego narządu. Sposób ten pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu. Z oceny echostruktury badanego narządu można również wysunąć niektóre wnioski diagnostyczne dotyczące charakteru zmiany – zapalnej, zanikowej, zwyrodnieniowej czy nowotworowej, a w tej ostatniej – sugerować czy jest to proces łagodny czy złośliwy.

Badanie ultrasonograficzne wykorzystuje ultradźwięki, emitowane przez sondę przyłożoną do skóry nasmarowanej specjalnym żelem. Ultradźwięki odbijają się od tkanek o różnej gęstości i przetwarzane są do postaci obrazu podobnego do zdjęcia rentgenowskiego.

Nasza pracownia wyposażona jest w nowoczesny specjalistyczny sprzęt ultrasonograficzny firmy Siemens (ACUSON Antares) przeznaczony do wykonywania wszelkich badań, na każdym pacjencie. Użycie takiego sprzętu pozwala uzyskać doskonałą jakość obrazu, a badania wykonywane są przez doświadczonych specjalistów radiodiagnostyki.

Zakres badań:

USG:

 • Gałki oczne
 • Gruczoł krokowy z pęcherzem moczowym
 • Jama brzuszna + narządy rodne lub prostata
 • Jądra
 • Narządy jamy brzusznej
 • Narządy rodne
 • Pęcherz moczowy
 • Piersi
 • Ślinianki
 • Tarczyca

 USG Doppler:

 • Tętnice kończyn dolnych + aorta brzuszna
 • Tętnice kończyn górnych
 • Tętnice szyjne
 • Żyły kończyn dolnych
 • Żyły kończyn górnych

BIOPSJA

Pod kontrolą USG przeprowadzane są biopsje cienko- oraz gruboigłowe, które są kolejnym etapem diagnostyki, pozwalającym jeszcze trafniej i dokładniej stwierdzić etiologię występujących zmian.

Zakres badań:

– biopsja grubo-/cienkoigłowa piersi (dr A. Midel, dr M. Wilczyńska) 

– biopsja tarczycy (dr G. Stróżyk)