PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

W CDiTL FPŁ realizowany jest Program Profilaktyki Raka Piersi skierowany do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie korzystały z mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej. W ramach Programu wykonywane jest bezpłtne badanie mammograficzne oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby, procedury diagnostyki pogłębionej.

RODZAJE BADAŃ

Nasza Pracownia mammograficzna wykonuje badania przy użyciu w pełni cyfrowego mammografu firmy Siemens – Mammomat Novation.

Oferujemy wykonanie badań z zakresu:

– mammografii profialktycznej

– mammografii diagnostycznej

DIAGNOSTYKA POGŁĘBIONA

W CDiTL FPŁ istnieje także możliwość wykonania dodatkowych badań diagnostycznych – zdjęć celowanych, USG, biopsji cienkoigłowej, biopsji gruboigłowej oraz termografii piersi, które są narzędziami uzupełniającymi badania mammograficzne w walce z rakiem piersi. Ujawniają one różne aspekty przebiegu choroby, a połączenie tych metod zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia zmian. Ponadto badanie ultrasonograficzne i termografia umożliwiają dalsze monitorowanie podejrzanych zmian wykrytych w mammografii w trakcie koniecznego 12 lub 24 miesięcznego odstępu pomiędzy kolejnymi badaniami mammograficznymi.

RAK PIERSI

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet i stanowi około 23% wszystkich nowotworów złośliwych u Polek.

Każdego roku w Polsce odnotowuje się ponad 15 tys. zachorowań oraz ponad 5 tys. zgonów spowodowanych rakiem piersi.

Współczesna medycyna dysponuje wieloma metodami diagnostycznymi, które pozwalają zdiagnozować zmiany powstałe w piersiach. Aby badanie było w pełni miarodajne najlepiej jest łączyć różne metody i dostosowywać je do wieku oraz budowy piersi kobiety.

Na chwilę obecną badania mammograficzne uznawane są za najlepszy sposób wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia.

CO TO JEST MAMMOGRAFIA?

Badanie mammograficzne polega na wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego piersi, gdzie obraz utrwalany jest na błonach fotograficznych lub w przypadku mammografów cyfrowych zapisywany w postaci elektronicznej.

Mammografia jest bardzo czułym badaniem, które umożliwia wykrycie nawet bardzo małej, niewyczuwalnej palpacyjnie zmiany nowotworowej.

Dawka promieniowania, która wykorzystywana jest do przeprowadzenia badania mammograficznego jest niewielka, gdyż jej wielkość zbliżona jest do promieniowania jakie zostaje użyte do wykonania RTG zęba.

Badanie mammograficzne wykonuje się w dwóch podstawowych projekcjach – skośnej i górno-dolnej. W pewnych przypadkach kobiety mogą odczuwać dyskomfort z uwagi na fakt, iż w trakcie badania pierś jest uciskana przez płytkę kompresyjną, jednakże jest to konieczne do przeprowadzenia badania.

Mammografia cyfrowa stanowi kolejny etap rozwoju metod obrazowania w diagnostyce zmian sutka, których celem jest doprowadzenie jakości obrazów i możliwości rozpoznawania struktur do poziomu nieosiągalnego tradycyjnymi technikami analogowymi, przy jednoczesnym skróceniu czasu badania i obniżeniu dawki promieniowania.

Systemy cyfrowe w istotny sposób poprawiły diagnozowanie nowotworów piersi u kobiet w wieku poniżej 50 lat, w okresie przed-i śródmenopauzalnym oraz w przypadkach diagnozowania tzw. gęstych piersi.

Nasza pracownia mammograficzna bierze udział w „Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi”  Ministerstwa Zdrowia i co roku pomyślnie przechodzi dwie kontrole:

  • Kontrolę Jakości – pomiar fizycznych parametrów systemu mammograficznego oraz sprawdzenie kompletności zapisów dotyczących testów kontroli jakości oraz zgodność dokumentowanych wyników testów.
  • Audyt Kliniczny – kontrola jakości zdjęć mammograficznych, czyli końcowego efektu pracy, najważniejszego z punktu widzenia radiologa.

Każda kobieta powinna poddać się mammografii co dwa lata, jeśli lekarz nie zaleci inaczej. Rak piersi wcześnie wykryty jest niemal w 100% uleczalny.