Udzielanie świadczeń z zakresu profilaktyki raka piersi – konsultacje w punkcie konsultacyjno – informacyjnym prowadzonym w ramach projektu „Powstrzymaj Raka II. Program profilaktyczny wspierający wykrywalność raka piersi”. 

Udzielanie świadczeń z zakresu profilaktyki raka piersi – konsultacje w trakcie eventów organizowanych w ramach projektu „Powstrzymaj Raka II. Program profilaktyczny wspierający wykrywalność raka piersi”.