Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej
Fundacji Politechniki Łódzkiej

E-REJESTRACJA

więcej

więcej

Rejestracja
42-631-36-70
42-681-61-39

"Powstrzymaj Raka" Program profilaktyczny wspierający wykrywalność raka piersi.

Projekt jest realizowany przez Fundację Politechniki Łódzkiej prowadzącej działalność leczniczą w Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Fundacji Politechniki Łódzkiej. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykrywalności raka piersi wśród mieszkanek woj. łódzkiego poprzez przeprowadzenie 1000 badań mammograficznych w ciągu 2 lat. Projekt jest adresowany do kobiet w wieku 50-69 lat (mieszkanek powiatów: brzeziński, łęczycki, kutnowski, poddębicki, bełchatowski, skierniewicki oraz m. Łódź i m. Skierniewice), zweryfikowanych na podstawie SIMP, w tym które nigdy nie wykonywały mammografii profilaktycznej (min. 20%). 

W ramach działań projektowych realizowane będą 3 zadania:

1. Działanie edukacyjne kierowane do lekarzy POZ

Zadanie składa się z indywidualnych szkoleń lekarzy POZ oraz spotkania informacyjno-edukacyjnego dla lekarzy. Przedmiotem szkoleń dla lekarzy jest zapoznanie z efektami prowadzenia badań profilaktycznych (różnice w leczeniu i rokowaniu w zależności od czasu diagnozy zmian), nauka skutecznego badania piersi oraz zwrócenie uwagi na rolę programów profilaktyki i lekarzy POZ w ich realizacji oraz zachęcenie do kierowania jak największej ilości pacjentów.

 

2. Działania informacyjno-edukacyjne o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych

Zadanie składa się z działań:
• Działanie edukacyjno-informacyjne prowadzone przez lekarzy POZ 
• Działalność punktu konsultacyjnego - zapoznanie się z informacjami dotyczącymi badań profilaktycznych oraz korzyści z tego wynikających, zapoznanie z epidemiologią zachorowań na raka piersi, instruktaż samobadania piersi
• Produkcja materiałów edukacyjnych na potrzeby kampanii profilaktycznej
• Produkcja i wysyłka zaproszeń na badania 
• Eventy – organizacja stoisk w miejscach skupiających pacjentki z grupy docelowej 

3. Przeprowadzenie badań mammograficznych

Zadanie składa się z:
- badań mammograficznych
- zapewnienia dojazdu niezbędnego do realizacji badania profilaktycznego z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem 

Rejestracja
42-631-36-70
42-681-61-39

"Powstrzymaj Raka" Program profilaktyczny wspierający wykrywalność raka piersi.

Projekt jest realizowany przez Fundację Politechniki Łódzkiej prowadzącej działalność leczniczą w Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Fundacji Politechniki Łódzkiej. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykrywalności raka piersi wśród mieszkanek woj. łódzkiego poprzez przeprowadzenie 1000 badań mammograficznych w ciągu 2 lat. Projekt jest adresowany do kobiet w wieku 50-69 lat (mieszkanek powiatów: brzeziński, łęczycki, kutnowski, poddębicki, bełchatowski, skierniewicki oraz m. Łódź i m. Skierniewice), zweryfikowanych na podstawie SIMP, w tym które nigdy nie wykonywały mammografii profilaktycznej (min. 20%). 

W ramach działań projektowych realizowane będą 3 zadania:

1. Działanie edukacyjne kierowane do lekarzy POZ

Zadanie składa się z indywidualnych szkoleń lekarzy POZ oraz spotkania informacyjno-edukacyjnego dla lekarzy. Przedmiotem szkoleń dla lekarzy jest zapoznanie z efektami prowadzenia badań profilaktycznych (różnice w leczeniu i rokowaniu w zależności od czasu diagnozy zmian), nauka skutecznego badania piersi oraz zwrócenie uwagi na rolę programów profilaktyki i lekarzy POZ w ich realizacji oraz zachęcenie do kierowania jak największej ilości pacjentów.

 

2. Działania informacyjno-edukacyjne o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych

Zadanie składa się z działań:
• Działanie edukacyjno-informacyjne prowadzone przez lekarzy POZ 
• Działalność punktu konsultacyjnego - zapoznanie się z informacjami dotyczącymi badań profilaktycznych oraz korzyści z tego wynikających, zapoznanie z epidemiologią zachorowań na raka piersi, instruktaż samobadania piersi
• Produkcja materiałów edukacyjnych na potrzeby kampanii profilaktycznej
• Produkcja i wysyłka zaproszeń na badania 
• Eventy – organizacja stoisk w miejscach skupiających pacjentki z grupy docelowej 

3. Przeprowadzenie badań mammograficznych

Zadanie składa się z:
- badań mammograficznych
- zapewnienia dojazdu niezbędnego do realizacji badania profilaktycznego z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem 

Rejestracja
42-631-36-70
42-681-61-39

Świadczymy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ORAZ usługi komercyjne.


Poradnie specjalistyczne Medycyna estetyczna USG Mammografia Termografia Cennik

Nasi specjaliści Poradnik

Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej FUNDACJI Politechniki Łódzkiej

Adres: Wólczańska 215, 93-005 Łódź
Teren kampusu PŁ, budynek B12, wjazd od ulicy Wólczańskiej 223
Telefon: 42 631 36 70
Godziny: poniedziałek – piątek 08:30‐18:30

Znajdź nas na mapie
Kontrast: Wysoki kontrast     Czcionka: Większa czcionka Mniejsza czcionka